RUBIKA
Menu
Simon WILLOT

Simon WILLOT

Showreel Simon WILLOT (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Mathieu PIRIOU

Mathieu PIRIOU

Showreel Mathieu PIRIOU (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Lucie KALAWON

Lucie KALAWON

Showreel Lucie KALAWON (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Paul GALLAUD

Paul GALLAUD

Showreel Paul GALLAUD (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Colin DECLERCQ

Colin DECLERCQ

Showreel Colin DECLERCQ (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Camille CONREUR

Camille CONREUR

Showreel Camille CONREUR (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Pierre BERNARD

Pierre BERNARD

Showreel Pierre BERNARD (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Victor VERQUIN

Victor VERQUIN

Showreel Victor VERQUIN (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Tristan MORAND

Tristan MORAND

Showreel Tristan MORAND (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Logan HESPEL

Logan HESPEL

Showreel Logan HESPEL (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Maxime GRENIER

Maxime GRENIER

Showreel Maxime GRENIER (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Aurore FIRTION

Aurore FIRTION

Showreel Aurore FIRTION (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Alex DE PARIS

Alex DE PARIS

Showreel Alex DE PARIS (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Jeanne BOUREL

Jeanne BOUREL

Showreel Jeanne BOUREL (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Lucie BOULAIN

Lucie BOULAIN

Showreel Lucie BOULAIN (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

Estelle BONVIN

Estelle BONVIN

Showreel Estelle BONVIN (Design Produits – ISD RUBIKA 2018)

POCKECO

POCKECO

Un emballage alimentaire réutilisable pour les festivals